За Бизнеса

GDPR + ОНЛАЙН МАГАЗИН = Какво трябва да знаем?

Posted on

В последната ни статия (Регистрация на търговска марка – Защо е хубаво да го направим) акцентирахме на това колко е важно за бизнеса ни да регистрираме своята търговска марка. С настоящата статия ще се опитаме да обърнем внимание колко е важно да защитавате правилно и законосъобразно личните данни на Вашите […]

За Бизнеса

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ЗАЩО Е ХУБАВО ДА ГО НАПРАВИМ?

Posted on

Предприемачите или т.нар. „бизнесмени“ в България все по-често започнаха да си задават следния въпрос: „Кой е най-ценният бизнес актив, който притежава моята компания?“. На запад отдавна този въпрос е излишен, тъй като отговорът му отдавна се е превърнал в правило за т.нар. „бизнесмен“. Това правило или отговор, все още за […]

За Бизнеса

Нови задължения при продажба чрез електронен магазин

Posted on

С обнародване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.1 бяха приети нови изисквания относно подаване на информация към Приходната администрация, приложими за всички лица, извършващи продажби чрез електронни магазини в Република България. Кои са задължените лица? Лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги […]