ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

B&B Law Office предлага на своите клиенти процесуално представителство пред съд и арбитраж.

КОНСУЛТАЦИИ

B&B Law Office предлага правни консултации в различни сфери на гражданското право.

АБОНАМЕНТ

B&B Law Office предлага на своите клиенти абонаментно правно обслужване или почасови правни консултации.

НАШИТЕ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ