За правото

Нови промени в Закона за движение по пътищата

Posted on

Темата за пътната безопасност набира все по-широка популярност и се превръща в част от политическия дневен ред, което се дължи от една страна на „черната” статистика за броя на пътнотранспортните произшествия (ПТП) и броя на загиналите и ранените в тях и от друга страна, на критичността на обществото към „неразумното” […]

За правото

НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗАДЪЛЖАВАТ РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Posted on

С измененията в българското законодателство във връзка с мерките срещу изпирането на пари, а именно чрез транспорането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година, чрез новия Закон за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) и Правилника за прилагането му, законодателят наложи на […]