МОГА ЛИ ДА СМЕНЯ ИМЕТО СИ И КАК?

Българският Закон за гражданската регистрация („ЗГР“) дава възможност физическо лице да открие процедура, насочена към промяна на неговото собствено, бащино и фамилно имена. Процедурата се осъществява по съдебен ред и […]