МОГА ЛИ ДА СМЕНЯ ИМЕТО СИ И КАК?

Българският Закон за гражданската регистрация („ЗГР“) дава възможност физическо лице да открие процедура, насочена към промяна на неговото собствено, бащино и фамилно имена. Процедурата се осъществява по съдебен ред и в лимитативно изброени случаи в цитирания по-горе закон.

С дигитализацията на епохата, в която живеем подобни производства зачестиха и определено вече не се явяват рядкост, но от своя страна възможностите за промяна на собствено, бащино или фамилно име са строго определени в закона и се допускат само при наличието на определените в закона обстоятелства. Причината се крие в обстоятелството, че физическото лице се идентифицира, обозначава и разграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което то се и легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него.

Промяна на име се допуска в следните случаи:

 • Когато името на лицето е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това (аргумент от чл. 19, ал. 1 от ЗГР);
 • При пълно осиновяване на дете;
 • При непълно осиновяване на дете;
 • При прекратяване на осиновяване по съдебен ред;
 • При придобиване или възстановяване на българско гражданство на дадено лице;
 • Промяна на фамилно име на единия от съпрузите при прекратяване на брака между съпрузи въз основа на:
 • Съдебно решение, утвърждаващо постигнатото помежду им споразумение за прекратяване на брака по взаимно съгласие, в това число за промяна на фамилното име на единия от съпрузите;
 • Съдебно решение по допускане на развод, по силата на което съдът разрешава и въпроса с фамилното име, което съпрузите ще носят за в бъдеще.

Социалният елемент от законодателното разрешение в този случай се отнася при имена, които съответното физическо лице намира за осмиващи, опозоряващи или обществено неприемливи. Често в различните краища на страната е прието използването на типични за региона умалителни на разпространени в България имена. Тази практика се пренася трайно и при кръщаването на децата, които получават от своите родители – видоизменени форми на тези разпространени имена. С напредването на възрастта имената на тези лица се превръщат в проблем за тях, което нанася емоционален и психически дискомфорт на последните. И ако това се явява един от случаите, в които можем да квалифицираме едно име като осмиващо или опозоряващо, то за нещастие има и физически лица, които получават от своите родители явно обществено неприемливи имена, които безусловно не кореспондират с морала. Това е и една от причините, поради която законът дава възможност на гражданите да променят своите имена.

Ето защо, най-честият случай в практиката, до който прибягват желаещите да променят своето име, е при хипотезата, която законодателят е описал, а именно: „когато името на лицето е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо“. От друга страна обаче, разпоредбата на цитирания член предполага различни алтернативи като основание за иницииране на подобно производство. Такава алтернатива, освен споменатите квалификации от законодателя (осмиващо, опозоряващо, и обществено неприемливо), е и хипотезата, при която „други обстоятелства налагат това“ (чл. 19, ал. 1 от ЗГР). Името засяга и личното самоопределяне на лицето, ето защо субективното желание да носиш определено лично име може да се квалифицира като „важно обстоятелство“ по смисъла на закона. Понастоящем много граждани предприемат действия по промяна на своите имена, точно въз основа тази хипотеза.

Много често такова „друго обстоятелство“ е, например липса на морален ангажимент от страна на бащата в живота на лицето (в случаите на промяна на бащино или фамилно име), което желае подобна промяна или наложено от същото това лице различно име, с което от години е разпознаваем сред своите колеги, приятели и като цяло пред обществеността. Разбира се, причините могат да бъдат различни и многообразни и посочените са единствено примерни. Независимо от това за целите на едно подобно производство лицето следва да подготви аргументирана позиция и убедителни доказателства, че обстоятелствата налагат промяната на неговото име.

Както стана ясно в началото на настоящото изложение, процедурата минава пред съд, който разглежда молбата и доказателствата и провежда съдебно заседание, на което често се изслушват и свидетелски показания в подкрепа на исканията от страна на молителя. Ето защо от съществено значение е консултация с адвокат, специализирал в подобен тип съдебни дела, който да проведе успешно производството и да доведе желаната промяна до факт, обективиран в новия Ви личен документ и въобще занапред в живота Ви.

Ако искате да научите повече за възможностите да промените своето лично, фамилно или бащино име, можете да научите повече, като се свържете с нас на контактната форма на сайта ни или ни позвъните. B&B Law Office има солидна практика и стопроцентова успеваемост в подобни производства.

4 thoughts on “МОГА ЛИ ДА СМЕНЯ ИМЕТО СИ И КАК?

 1. Здравейте,

  Интересува ме дали собственото име може да бъде съставено от две имена, например София Наталия (без тире)?

  Благодаря!

  Ани Волпе

 2. Здравейте. Възможно ли е да променя фамилното име на детето ми след като е родено, поради причина, че бащата на детето ми има намерение да смени своята фамилия следващата година?
  Колко струва процеса, какви документи са необходими и колко време отнема.

  Благодаря предварително

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *