WE ARE HIRING! JOIN OUR TEAM!

Адвокатско дружество „Будинов и Будинов“ желае да разшири своя екип и открива нова позиция стажант – адвокатски сътрудник за кандидати, които имат изявен интерес в областта на корпоративното право, авторското […]