КОИ СМЕ НИЕ

Boudinoff & Boudinoff Law Office

est. 2017

B&B Law Office е създадено през 2017 г. (а официално с Решение №1 от 01.10.2019 г. по ф.д. № 54/2019 г. на Софийски градски съд) с което се постави началото на един млад, но високо квалифициран екип с много потенциал, който съчетава професионалното обслужване в сферата на юридическите услуги с персоналното и лично внимание към клиентите си и техните проблеми.

Професионализмът, добрата организация и своевременно свършената работа са отличителни черти на B&B Law Office. Философията ни се състои в изграждане на дългосрочни отношения с клиентите ни (корпоративни или частни), на които предлагаме пълно правно обслужване, изразяващо се в правилния съвет, решение на всеки поставен казус и устойчиви във времето резултати.

 


Клиентите избират нас, защото:

Ние предлагаме гъвкави варианти за предоставяне на услугите ни – абонаментно обслужване или почасови консултации;

ние предлагаме висококачествени услуги в редица области на правото;

ние имаме висока успеваемост при практическото прилагане на съветите ни;

ние предлагаме конкурентни цени на предлаганите услуги.

 

 

 

НАШИЯТ ЕКИП

СВЕТОСЛАВ

 

Managing Partner

Адв. Светослав Будинов е водещото лице на B&B Law Office и основател на нашия екип през 2017 г. Светослав е завършил "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, като специализира последните 15 /петнадесет/ години в областта на сделките с недвижими имоти, вещното и трудово право, както и процесуално представителство. Има значителен опит в извънсъдебните преговори и съдебни спогодби, а като опитен процесуалист е довел до успешен резултат значителен брой дела по облигационни, вещно-правни, семейно-наследствени и търговски спорове.

Адв. Светослав Будинов е член на Софийска адвокатска колегия и владее отлично английски език.

Контакти:

email: svetoslav@bb-lawoffice.com

КАЛОЯН

 

Managing Partner

Адв. Калоян Будинов е съосновател на B&B Law Office. Завършил е с Magna Cum Laude (семестриално) и с Summa Cum Laude (държавни изпити) висшето си образование в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет. Придобитите специализации на адв. Калоян Будинов в образователно-квалификационната му степен "Магистър" са Правораздаване, Публична администрация и Международно право и международни отношения. Адв. Калоян Будинов е с опит в правната сфера от над 10 /десет/ години, като професионалният му път преминава през адвокатски сътрудник, юрисконсулт и асоцииран адвокат в реномирани адвокатски дружества в гр. София, включително и като част от юридическия екип на най-голямата международна телекомуникационна компания в България. Калоян специализира в областта на корпоративното право (бизнес и данъчното планиране), авторско право и защита на лични данни. В сферата на неговите специализации са още гражданските и арбитражните съдопроизводства.

Сертификати:

  • Стипендиант на Нотариалната камара на Република България, 2013 г.
  • Арбитражен съд при Българската Търговско-промишлена палата, 2015 г.;
  • ДДС промени при електронната търговия и дигиталния бизнес, 2021 г.
  • Реформата в авторското право, 2022 г.
  • Актуални проблеми на защита на личните данни, 2022 г.

Адв. Калоян Будинов е член на Софийска адвокатска колегия и владее английски, руски и немски езици.

Контакти: 

email: kaloyan@bb-lawoffice.com

НИКОЛ

Associate

Никол Колева се присъединява към екипа на B&B Law Office в началото на 2021 г. Никол е възпитаник на Юридически факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Завършва с отличен успех средното си образование. През последните години е работила в мениджмънта на голямо търговско дружество в София. Нейните интереси са насочени към специализация в сферата на гражданскоправните науки и по-специално в областта на вещното, облигационното и търговското право.
Никол владее отлично английски език.

Сертификати:

  • Актуални проблеми на защита на личните данни, 2022 г.

Контакти: 

email: nikol@bb-lawoffice.com

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

ИЛИЯН

Адв. Илиян Ангелов е водещото лице на Angelov | Boudinoff Attorneys-at-law, като той и неговият екип работят в тясно сътрудничество с партньора си в лицето на B&B Law Office. Илиян има богат опит в областта на интелектуалната собственост, търговски марки и авторско право, рекламата и медиите, натрупан от работата му в сферите на шоубизнеса и консултации, които е предоставял на редица телевизии, продуценти, артисти и изпълнители. Адв. Ангелов владее отлично английски и немски език

Екипът на B&B Law Office осъществява сътрудничество с Илиян и неговия екип при консултации на клиенти в сферите на авторското право, шоубизнеса и рекламата под съвместно партньорство с наименование Аngelov | Boudinoff Attorneys-at-law.

Контакти:

email: iangelov2@gmail.com