За правото

НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗАДЪЛЖАВАТ РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Posted on

С измененията в българското законодателство във връзка с мерките срещу изпирането на пари, а именно чрез транспорането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година, чрез новия Закон за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) и Правилника за прилагането му, законодателят наложи на […]