За Бизнеса

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ЗАЩО Е ХУБАВО ДА ГО НАПРАВИМ?

Posted on

Предприемачите или т.нар. „бизнесмени“ в България все по-често започнаха да си задават следния въпрос: „Кой е най-ценният бизнес актив, който притежава моята компания?“. На запад отдавна този въпрос е излишен, тъй като отговорът му отдавна се е превърнал в правило за т.нар. „бизнесмен“. Това правило или отговор, все още за […]