За правото

ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ НА ЛИЦЕ ВЪНШНО ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА

Posted on

Дарствената сделка и покупко-продажбата в хипотезата на чл. 33, ал. 1 от ЗС във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЗД – заобикаляне на закона или не Във връзка с ТР No.5/2012 г. на ОСГК на ВКС Чрез нормативните правила на чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС), законодателят […]