ВЕЩНО ПРАВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

B&B Law Office предлага на своите клиенти обстоен анализ на тяхната собственост или анализ на собственост, която имате намерение да придобиете или наследявате.

 

Част от нашите услуги включват:

√ Обхватна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;

√ Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на недвижим имот;

√ Пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на затворени комплекси, жилищни сгради;

√ Консултации по договори за поддръжка и управление на недвижими имоти;

√ Етажна собственост – организиране на общи събрания на етажната собственост, представителство на собственици, консултации и съдействие при създаване на сдружения на собствениците, представителство пред общинската администрация, процесуално представителство във връзка с неизпълнение на решения на етажната собственост, както и при искове за отмяна на незаконни решения на общото събрание на етажната собственост, процедури по изваждане на собственик/наемател от Етажна собственост.

√ Процесуално представителство по дела от вещноправен характер. Спорове за собствеността.

√ Консултации, изготвяне, преговори, представителство при сключване на договори между участниците в строителството – възложители, строители, проектанти, консултанти.