МИГРАЦИОННО ПРАВО

B&B Law Office Ви предлага пълно съдействие и консултация относно процедури за придобиване на и осовобождаване от българско гражданство, както и при издаване на разрешение за пребиваване на чуждестранни граждани.

Услугите ни включват:

  • Консултация и съдействие относно възможностите за придобиване на българско гражданство;
  • Консултация и съдействие относно възможностите за освобождаване от българско гражданство;
  • Консултация и съдействие относно възможностите за възстановяване на българско гражданство;
  • Консултация и съдействие относно разрешение за продължително пребиваване на чужденци в Република България;
  • Консултация и съдействие относно възможностите за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденци в Република България;
  • Консултация и съдействие относно възможностите за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България.