ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АРБИТРАЖ

B&B Law Office предлага процесуално представителство и защита пред съд и арбитраж по различни видове съдебни дела.

Нашите услуги включват:

√ Посредничество и консултантска дейност при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове;

√ Процесуално представителство пред Арбитраж и съд;

√ Обезпечително производство;

√ Осъществяване на охранителни, регистърни и изпълнителни производства пред пред съответните институции.