ТРУДОВИ СПОРОВЕ

B&B Law Office предлага правно обслужване в областта на работодатели и на служители по трудовоправни казуси.

 

 

Правните ни съвети в тази сфера включват:

√ изграждане на организационна структура на работодателя;

√ изготвяне на вътрешни актове на работодателя;

√ изготвяне на договори за трудова заетост;

√ прекратяване на трудови правоотношения;

√ процесуално представителство при трудови спорове.