ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

B&B Law Office конслултира в областта на защита на личните данни български и чуждестранни клиенти. Екипът ни предоставя богат набор от правни услуги, като:


√ Изготвянето на общи условия;

√ Политики за поверителност;

√ Процедури за уведомяване и съобщаване на нарушения на сигурноста на личните данни;

√ Процедури за разглеждане на исканията от субекти на лични данни;

√ Търговски и трудови договори, които включват клаузи, свързани със защита и обработване на личните данни;

√ Политика за съхранение и унищожаване на лични данни;

√ Изготвяне на регистри за дейностите при обработване на лични данни;

√ Рамкови договори за обработване на лични данни.