ТЪРГОВСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

B&B Law Office предлага на своите клиенти следните услуги в областта на корпоративното право:

 

 


Изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества;

Консултации при избор на вид дружество и всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества;

Учредяване и регистрация;

Уреждане на отношенията между акционери/съдружници;

Уреждане на отношенията между дружествата и техните управители, директори и служители;

Корпоративни преструктурирания;

Водене на преговори и съгласуване на договори за покупко-продажба на дялове/акции, споразумения между съдружниците/акционерите.