ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

B&B Law Office предоставя на своите клиенти правни консултации, становища и процесуално представителство в сферата на облигационното право.

Част от нашите услуги в сферата на обигационното право съставляват:

√ Договори: сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;

√ Обезщетения на вреди.