ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

1. Данни за администратора на лични данни

1.1. адв. Светослав Светославов Будинов, член на Софийска адвокатска колегия, регистриран в българската адвокатура под № 1500628310;

1.2. адв. Калоян Светославов Будинов, член на Софийска адвокатска колегия, регистриран в българската адвокатура под № 40001733110,

и двамата администратори с общ служебен адрес: Република България, гр. София 1142, район Средец, ул. „Юрий Венелин” № 32, ет. 3,

наричани по-долу „B&B LAW OFFICE“.


B&B LAW OFFICE са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Интернет страницата https://bb-lawoffice.com/ се притежава и управлява от посочените по-горе администртратори в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.


Данни за контакт с администраторите

Имейл: office@bb-lawoffice.com

Тел.: +359 88 4 669 569


2. Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които администраторите обработват лични данни в качеството си на такива, вида данни, които обработват, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на администраторите по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с администраторите на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

В B&B LAW OFFICE се грижим за вашата поверителност и защитаваме личните Ви данни. С цел да отговорим на запитването Ви и да осигурим добро ниво на обслужване, може да се наложи да съберем определена информация за вас – включваща Вашето име, телефон и електронна поща, както и Вашето запитване. Тази информация Вие попълвате собственоръчно чрез контактната ни форма. Посочената информация се използва само връзка с Вас и не бива предоставяна на трети страни и няма да се използва с рекламна цел. Използването на услугите на сайта става единствено след приемане на настоящата Политика за поверителност в нейната пълнота. Молим да я прочетете внимателно, преди да използвате услугите ни.


3. Лични данни

Лични данни са всички данни, които съдържат отделни информации за личните или материални отношения, например име, адрес, имейл – адрес, телефонен номер, дата на раждане, възраст, пол, социално – осигурителен номер, видеозаписи, снимки, гласови записи на лица, както и биометрични данни като пръстови отпечатъци.


4. Цели за обработване на лични данни

B&B LAW OFFICE събира следните лични данни: име, телефон и e-mail адрес. Събират се само такива лични данни, които са необходими за изпълнението и организацията на нашите адвокатски дейности, или които Вие сте ни предоставили доброволно на разположение. Също така, сайтът използва бисквитки за анализ, статистика и подобряване на потребителското преживяване, които са описани по-долу.

Контактна форма – Данните, събирани чрез формата за обратна връзка (Имена, Телефон, Е-mail), служат единствено, за да отговорим на Вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Форма за запитване за онлайн правна консултация – Данните, събирани чрез формата (Име, IP адрес), служат единствено, за да отговорим на Вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Коментари – Данните, предоставяни чрез формата за коментари (Име, E-mail) се използват единствено за дискусиите в блога (Новини). Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.


5. Бисквитки (cookies)

Когато посетите за първи път www.bb-lawoffice.com, ще Ви помолим да приемете използването на „бисквитки“ в съответствие с условията на тези правила, чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с условията в настоящето.


 • Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).


 • За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат B&B LAW OFFICE, за да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашата интернет страница, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.


 • Какви „бисквитки“ използваме?

B&B LAW OFFICE използва два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.


 • Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:
• използваме „бисквитки“ за ефективност на нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ позволяват събирането на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт, включително кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от определени страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която индивидуално идентифицира посетител. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и анонимна. Използва се само за подобряване на функционирането и функционирането на www.bb-lawoffice.com;
• използваме функционални „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да позволим на ww.bb-lawoffice.com да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си, и да предложите по-добри, по-лични функции. Тези „бисквитки“ могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други части от уеб страниците, които можете да персонализирате.
• Използваме доставчици на услуги от трети страни, за да обслужваме представяне на нашите продукти в интернет. Тази информация, която не е лична идентификация, е анонимна и не включва вашето име, адрес, имейл адрес или друга лична информация, но вашият IP адрес може да бъде събран. Анонимната информация се събира чрез използването на пикселен маркер (известен също като „бисквитки“ и маркери за действие), което е стандартна технология, използвана от повечето големи уебсайтове.
• Използваме Google Анализ, за да анализираме използването на нашия уеб сайт. Нашият доставчик на услуги за анализи генерира статистическа и друга информация за използването на уебсайтове чрез „бисквитки“. Създадената информация, свързана с нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването му. Повече информация може да откриете тук: developers google

Декларацията за поверителност на доставчика на услуги за анализи е налице на адрес: google policies/privacy.
• На този уебсайт се осъществява анонимизирането на IP адресите. IP адресът на потребителите се съкращава в държавите-членки на ЕС и в Европейското икономическо пространство. Това съкращение премахва персоналния референтен адрес на вашия IP адрес. Съгласно условията на споразумението, между оператори на уебсайтове с Google Inc., те използват събраните данни, за да съставят оценка на дейността и активността на сайта и да предоставят услуги, свързани с Интернет.
• Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове, бутони за споделяне (напр. Twitter) или Facebook „Like“ бутони. Тези други уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Трябва да препратите към всички правила за поверителност, намерени на такива уеб сайтове, услуги и приложения, за да разберете как може да бъде събирана и използвана вашата информация.
• Биквитки за географско насочване;
• Бисквитки за регистрация;


 • Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.


 • Блокиране на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.

Повечето браузъри Ви позволяват да откажете да приемате бисквитки; например:

• в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате „бисквитките“ с помощта на „Настройки“, „Интернет опции“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;
• във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички „бисквитки“, като кликнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за историята“ от падащото меню и премахнете “ „; и
• в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички „бисквитки“, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширените настройки“ и „Настройки за съдържанието“
Блокирането на всички „бисквитки“ ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате „бисквитките“, няма да можете да използвате всички функции и на нашия уеб сайт.


 • Изтриване на бисквитки

Можете да изтриете „бисквитки“, които вече са съхранени на вашия компютър; например:
• в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с „бисквитки“ (можете да намерите инструкции за това на адрес http://support.microsoft.com/kb/278835);
• в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като кликнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за историята“, кликнете върху „Покажи бисквитките“ Бисквитки“; и
• в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички „бисквитки“, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфирането“ и други данни за сайтове и приставки „преди да кликнете върху“ Изчистване на данните за сърфирането.
Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.


6. Мерки за сигурност

B&B LAW OFFICE взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.


Криптиране – За да защитим Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от Вас е в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да се уверите в това по наличието на зелено с катинарче в прогрес бара на браузера ви и по това, че URL адресът започва с „https“.

Всички представители и служители на B&B LAW OFFICE, както и всички съдоговорители на B&B LAW OFFICE, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

За случаите, в които B&B LAW OFFICE предоставя лични данни на трети лица, B&B LAW OFFICE прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.


7. Срокове за съхранение

B&B LAW OFFICE спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.


8. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от B&B LAW OFFICE; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от B&B LAW OFFICE; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

B&B LAW OFFICE може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.


9. Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 01.05.2019 г. B&B LAW OFFICE може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния си уебсайт, като по своя преценка B&B LAW OFFICE може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.


Информация относно компетентния надзорен орган


 • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: +359 2 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg