Нови задължения при продажба чрез електронен магазин

С обнародване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.1 бяха приети нови изисквания относно подаване на информация към Приходната администрация, приложими за всички лица, […]

НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗАДЪЛЖАВАТ РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

С измененията в българското законодателство във връзка с мерките срещу изпирането на пари, а именно чрез транспорането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май […]