WE ARE HIRING! JOIN OUR TEAM!

Адвокатско дружество „Будинов и Будинов“ желае да разшири своя екип и открива нова позиция стажант – адвокатски сътрудник за кандидати, които имат изявен интерес в областта на корпоративното право, авторското […]

Адв. Калоян Будинов и адв. Илиян Ангелов със становище по новия Законопроект за Закон за изменение на ЗАПСП

Адвокати Калоян Будинов и Илиян Ангелов депозираха в срока за обществено обсъждане становище относно новия Законопроект за Закона за изменение на Закона за авторското право и сродните му права. Становището […]

МОГА ЛИ ДА СМЕНЯ ИМЕТО СИ И КАК?

Българският Закон за гражданската регистрация („ЗГР“) дава възможност физическо лице да открие процедура, насочена към промяна на неговото собствено, бащино и фамилно имена. Процедурата се осъществява по съдебен ред и […]

Нови промени в Закона за движение по пътищата

Темата за пътната безопасност набира все по-широка популярност и се превръща в част от политическия дневен ред, което се дължи от една страна на „черната” статистика за броя на пътнотранспортните […]

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ЗАЩО Е ХУБАВО ДА ГО НАПРАВИМ?

Предприемачите или т.нар. „бизнесмени“ в България все по-често започнаха да си задават следния въпрос: „Кой е най-ценният бизнес актив, който притежава моята компания?“. На запад отдавна този въпрос е излишен, […]