За правото

МОГА ЛИ ДА СМЕНЯ ИМЕТО СИ И КАК?

Posted on

Българският Закон за гражданската регистрация („ЗГР“) дава възможност физическо лице да открие процедура, насочена към промяна на неговото собствено, бащино и фамилно имена. Процедурата се осъществява по съдебен ред и в лимитативно изброени случаи в цитирания по-горе закон. С дигитализацията на епохата, в която живеем подобни производства зачестиха и определено […]

За правото

Нови промени в Закона за движение по пътищата

Posted on

Темата за пътната безопасност набира все по-широка популярност и се превръща в част от политическия дневен ред, което се дължи от една страна на „черната” статистика за броя на пътнотранспортните произшествия (ПТП) и броя на загиналите и ранените в тях и от друга страна, на критичността на обществото към „неразумното” […]

За Бизнеса

GDPR + ОНЛАЙН МАГАЗИН = Какво трябва да знаем?

Posted on

В последната ни статия (Регистрация на търговска марка – Защо е хубаво да го направим) акцентирахме на това колко е важно за бизнеса ни да регистрираме своята търговска марка. С настоящата статия ще се опитаме да обърнем внимание колко е важно да защитавате правилно и законосъобразно личните данни на Вашите […]

За Бизнеса

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ЗАЩО Е ХУБАВО ДА ГО НАПРАВИМ?

Posted on

Предприемачите или т.нар. „бизнесмени“ в България все по-често започнаха да си задават следния въпрос: „Кой е най-ценният бизнес актив, който притежава моята компания?“. На запад отдавна този въпрос е излишен, тъй като отговорът му отдавна се е превърнал в правило за т.нар. „бизнесмен“. Това правило или отговор, все още за […]

За Бизнеса

Нови задължения при продажба чрез електронен магазин

Posted on

С обнародване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.1 бяха приети нови изисквания относно подаване на информация към Приходната администрация, приложими за всички лица, извършващи продажби чрез електронни магазини в Република България. Кои са задължените лица? Лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги […]

За правото

НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗАДЪЛЖАВАТ РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Posted on

С измененията в българското законодателство във връзка с мерките срещу изпирането на пари, а именно чрез транспорането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година, чрез новия Закон за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) и Правилника за прилагането му, законодателят наложи на […]

За правото

ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ НА ЛИЦЕ ВЪНШНО ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА

Posted on

Дарствената сделка и покупко-продажбата в хипотезата на чл. 33, ал. 1 от ЗС във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЗД – заобикаляне на закона или не Във връзка с ТР No.5/2012 г. на ОСГК на ВКС Чрез нормативните правила на чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС), законодателят […]